Człowiek niemiecki jako symptom
Robert Musil

przekład, wstęp i projekt okładki: Maja Chmura
Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, Kraków 2017