Zakład Historii Filozofii Nowożytnej IF UW — logo i projekt strony internetowej | Web design

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Projekt: 2014

Projekt strony internetowej Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej IF UW

Maja Chmura