Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2019